Nadzwyczajne Walne Zebranie Członków OT05 Oddziału Podkarpackiego PZK

W ostatnią niedzielę 18 grudnia 2016 r w auli Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr.5 ELEKTRYK w Krośnie odbyło się planowane
Nadzwyczajne Walne Zebranie Sprawozdawcze Oddziału Podkarpackiego PZK OT05.
W zebraniu uczestniczyło 40 krótkofalowców na 109 członków co stanowi 43,6% stanu osobowego Oddziału.
Zebranie sprawnie przeprowadzili prezes OT05 kol.Wiesław Such SP8NFZ oraz przewodniczący zebrania kol.Ryszard Gierlicki SP8JPR.
Głównym punktem Nadzwyczajnego Walnego Zebrania Członków było uzupełnienie wakatów w Zarządzie oraz OKR.

Do Zarządu wybrano:
         Z-ca członka  Kol.Paweł Przybyła SP8OV
         Z-ca członka  Kol.Mateusz Kopa   SQ8SR
Do Oddziałowej Komisji Rewizyjnej wybrano:

         Przewodniczący - Andrzej Myćka SP8UZM
         Z-ca członka   - Wiesław Szaro SP8MCP
         Z-ca członka   - Krzysztof Sip SQ8Z

Zebrani wysłuchali informacji o działalności i życiu klubowym na Podkarpaciu, oraz stan realizacji porozumień dot.łączności kryzysowej między jednostkami samorządu terytorialnego a klubami na terenie Oddziału. Omówiono stan prawny i możliwości przejęcia obiektu przemiennika w Baligrodzie SR8U.
Po zakończeniu części oficjalnej złożyliśmy sobie życzenia świąteczno-noworoczne oraz grupowe pamiątkowe zdjęcie.
Chętni do dyskusji na sprawy techniczne przeszli do klubowych SP8ZBX.
Doskonałe warunki spotkania sprzyjały miłej przyjacielskiej atmosferze zebrania, dzięki przychylności Dyrekcji Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych-Elektryk Pana Marka Kubita.