Licencje nasłuchowe w OT05

Licencje nasłuchowe wydane przez Oddział Terenowy 05 w Krośnie Polskiego Związku Krótkofalowców

Lp.

Nazwisko

Imię

Znak SWL

Znak nadawczy

1

Rokicki

Egdar

SP8-05-001

 

2

Gąbka

Jerzy

SP8-05-002

 

3

Geło

Wojciech

SP8-05-003

 

4

Czechowicz

Michał

SP8-05-004

 

5

Janas

Janina

SP8-05-005

 

6

Janas

Daniel

SP8-05-006

 

7

Łuczyński

Rafał

SP8-05-007

 

8

Więch

Krzysztof

SP8-05-008

SQ8GBE

9

Marek

Jan

SP8-05-009

 

10

Czachowski

Antoni

SP8-05-010

 

11

Grądalski

Olgierd Jan

SP8-05-011

 

12

Fruga

Piotr

SP8-05-012

 

13

Idzik

Jerzy

SP8-05-013

SQ8GBG

14

Zbiegień

Kamil

SP8-05-014

 

15

Lubecki

Mateusz

SP8-05-015

SP8EBC

16

Rączka

Ewa

SP8-05-016

 

17

Idzik

Olga

SP8-05-017

 

18

Zając

Krzysztof

SP8-05-018

 

19

Czyż

Piotr

SP8-05-019

 

20

Penar

Marcin

SP8-05-020

SQ8MAU

21

Michna

Kamil

SP8-05-021

 

22

Beck

Alicja

SP8-05-022

 

23

Mozgowoj

Patryk

SP8-05-023

 

24

Kosiek

Agnieszka

SP8-05-024