Start

1% podatku na rzecz OT05 w Krośnie

   Jak co roku przypominamy o możliwości wsparcia Polskiego Związku Krótkofalowców poprzez przekazanie 1% podatku dochodowego za rok 2018. 

Polski Związek Krótkofalowców jest Organizacją Pożytku Publicznego o numerze KRS: 0000088401.

Aby przekazać 1% należnego podatku dla PZK wystarczy wpisać w odpowiednią rubrykę rocznego zeznania podatkowego PIT numer KRS: 0000088401

Zachęcamy również do wsparcia konkretnie naszego Oddziału Podkarpackiegopoprzez wpisanie w rubryce "Cel szczegółowy" nazwy "Polski Związek Krótkofalowców Oddział Podkarpacki" oraz w rubryce "dodatkowe informacje" skrótowej nazwy "OT-05 PZK".  

 

Wszystkim darczyńcom serdecznie dziękujemy!