Walne Zebranie Sprawozdawcze OT05

Krosno,dnia 07.05.2019

 

Koleżanki i Koledzy

Zarząd Oddziału Podkarpackiego Polskiego Związku Krótkofalowców w Krośnie

Zawiadamia, że w oparciu o postanowienia §35 Statutu PZK z dnia 21 kwietnia 2018r

 Zwołuje Walne Zebranie Sprawozdawcze Członków Oddziału Podkarpackiego OT05

Zebranie odbędzie się w dniu 02 czerwca 2019 r. w Sali świetlicy Oddziału Podkarpackiego PZK w Krośnie ul. Rzeszowska 10

 

Rozpoczęcie obrad:

Pierwszy termin godz.10,00 a w przypadku braku połowy liczby członków,

Drugi termin godz. 10,15 bez względu na liczbę obecnych członków.

Proponowany porządek obrad:

1.otwarcie Zebrania,

2.wybór przewodniczącego Zebrania,

3.wybór dwóch protokolantów,

4.przyjęcie porządku obrad

5.wybór Komisji Uchwał i Wniosków

6. stwierdzenie prawomocności Zebrania

7. sprawozdanie Zarządu Oddziału za okres kadencji

8. sprawozdanie Oddziałowej Komisji Rewizyjnej

9. sprawozdanie QSL Managera z działalności w zakresie Oddziału

10. dyskusja nad sprawozdaniami

11. sprawy różne – zapytania i wnioski,

12. przyjęcie uchwał i zgłoszonych wniosków,

13. Zakończenie obrad.

 

Zarząd Oddziału prosi wszystkich członków o punktualne przybycie

Prezes Zarządu Oddziału Podkarpackiego PZK

Wiesław Such SP8NFZ