Start

Kluby krótkofalarskie i obsługa QSL

  • Drukuj

    Polski Związek Krótkofalowców przypomina, że wszystkie kluby objęte są darmową obsługą wymiany kart QSL do wszystkich krajów zrzeszonych w IARU, a także pozostałych o ile mają one działające biura QSL, poprzez funkcjonujące Centralne Biuro QSL PZK. Wysyłamy także karty do QSL managerów o ile z naszych informacji wynika, że jest szansa na potwierdzenie. Wbrew obiegowym opiniom jest całkiem sporo takich Kolegów.

Aby dany klub został objęty obsługą QSL:
- w przypadku klubów funkcjonujących należy corocznie do 15 stycznia przekazać informację na druku "Zgłoszenie klubu" do terytorialnie właściwego dla siedziby klubu OT PZK. Oddział Terenowy PZK dokona wtedy wpisu klubu do systemu ewidencji OSEC.
- w przypadku klubów nowopowstałych lub reaktywowanych taką informację należy przesłać w możliwie krótkim czasie. W efekcie po akceptacji zarządu OT klub pojawi się w bazie danych PZK jako "członek" co oznacza pełną darmową obsługę QSL.

Regulamin obsługi QSL:
http://download.pzk.org.pl/public/regulaminy/Regulamin_QSL.pdf

Zgłoszenie klubu do obsługi QSL:
http://download.pzk.org.pl/public/Kluby_zgloszenie/Zgloszenie_klubu_do_obslugi_QSL_PZK.pdf
 
Info: Piotr SP2JMR