Licencje nasłuchowe w OT05

Licencje nasłuchowe wydane przez Oddział Terenowy 05 w Krośnie Polskiego Związku Krótkofalowców

Lp.

Nazwisko

Imię

Znak SWL

Znak nadawczy

1

Rokicki

Egdar

SP8-05-001

 

2

Gąbka

Jerzy

SP8-05-002

 

3

Geło

Wojciech

SP8-05-003

 

4

Czechowicz

Michał

SP8-05-004

 

5

Janas

Janina

SP8-05-005

 

6

Janas

Daniel

SP8-05-006

 

7

Łuczyński

Rafał

SP8-05-007

 

8

Więch

Krzysztof

SP8-05-008

SQ8GBE

9

Marek

Jan

SP8-05-009

 

10

Czachowski

Antoni

SP8-05-010

 

11

Grądalski

Olgierd Jan

SP8-05-011

 

12

Fruga

Piotr

SP8-05-012

 

13

Idzik

Jerzy

SP8-05-013

SQ8GBG

14

Zbiegień

Kamil

SP8-05-014

 

15

Lubecki

Mateusz

SP8-05-015

SP8EBC

16

Rączka

Ewa

SP8-05-016

 

17

Idzik

Olga

SP8-05-017

 

18

Zając

Krzysztof

SP8-05-018

 

19

Czyż

Piotr

SP8-05-019

 

20

Penar

Marcin

SP8-05-020

SQ8MAU

21

Michna

Kamil

SP8-05-021

 

22

Beck

Alicja

SP8-05-022

 

23

Mozgowoj

Patryk

SP8-05-023

 

24

Kosiek

Agnieszka

SP8-05-024

 

 

 

 

 

 

Składki członkowskie za 2013 r.

     Już za miesiąc upłynie obecny 2012 rok. Wszystkim członkom naszego Podkarpackiego Oddziału PZK 05 w Krośnie chcemy przypomnieć o opłaceniu terminowym składek członkowskich. Termin wpłaty za pierwsze półrocze upłynie 15-go stycznia 2013 r.

W zakładce "Informacje składkowe" podajemy aktualne kwoty opłat które pozostają na poziomie roku poprzedniego.

 

                                                                        Zarząd OT05 w Krośnie

Informacje składkowe

 ODDZIAŁOWE KONTO BANKOWE.

 WPŁATY KIEROWAĆ NA NOWE KONTO W BANKU BGŻ BNP PARIBAS

 76 1600 1462 1815 4964 8000 0001

 

Składki członkowskie w PZK za 2020 rok.

Uprzejmie informuję że składki członkowskie PZK na 2020 rok nie uległy zmianie. Obowiązują stawki zatwierdzone Uchwałą ZG PZK Nr. 589/01/17 z dnia 13 maja 2017 roku.

Okres składkowy na rok 2020 zostaje otwarty z dniem 25.11.2019 roku.
Uwaga: integralną częścią składki PZK jest składka oddziałowa, której wysokość każdy Oddział Terenowy PZK ustala indywidualnie, uchwałą podjętą przez członków na Walnym Zebraniu.

Zgodnie z Regulaminem Składkowym termin opłacania składek przez członków upływa 14 stycznia 2020 roku

 

 

Jan Dąbrowski  skarbnik PZK

 

*Regulaminowy termin opłacania składek za I-sze półrocze 2020 lub cały 2020 rok do: 14.01.2020 r.

 

 
Poniżej kopia uchwały nr 589/01/17 z dnia 13 maja 2017 r. z wysokością składek

 

1.

Składka wpisowa 

0,00 zł

2.

Składka dla członka nadzwyczajnego SWL

30,00 zł
(+30zł OT05)

3.

Składka ulgowa za cały rok dla członka zwyczajnego od 71 roku życia

90,00 zł

(+30zł OT05)

4.

Składka za cały rok dla członka zwyczajnego

120,00 zł (+30zł OT05)

5.

Składka ulgowa dla członka zwyczajnego do 20 lat lub uczącego się do 26 lat

30,00 zł
(+30zł OT05)

6.

Składka dla członka wspomagającego

20,00 zł

(+30zł OT05)

7.

Kluby zarejestrowane w OT PZK

0,00 zł

Składki na Polski Związek Krótkofalowców opłacać należy wyłącznie poprzez Oddziały Terenowe PZK !

Składkę na nasz Oddział Terenowy PZK nr 05, która  za rok 2020 wynosi 30 zł. tzn. bez zmian co widnieje powyżej tabeli w postaci (+30zł OT05) płacimy razem ze składką na ZG PZK

Oznacza to na przykład wg pozycji 2. tabeli dotyczącej stacji nasłuchowej SWL iż zapłaci ona składkę jak poniżej:

2. Składka dla członka nadzwyczajnego SWL 30,00 zł (+30zł na Oddział)

co oznacza 60zł do zapłaty za cały rok 2020. Oczywiście można tą składkę podzielić i wpłacać odpowiednio 15zł ZG+15zł OT05=30zł za pierwsze półrocze i kolejne 30zł na drugie półrocze.

Składka na OT05 30,00 zł (+30zł OT05) na wniosek Zarządu OT-05 została zatwierdzona przez Walne Zebranie Sprawozdawcze w dniu 21 marca 2010 r.

PZK Oddział Podkarpacki OT-05 Krosno
ul. Rzeszowska 10
38-404 Krosno

z dopiskiem: ZNAK WYWOŁAWCZY, IMIĘ i NAZWISKO, za jaki okres oraz ewentualną informację o przysługującej zniżce (rok urodzenia).
NR.KONTA BANKOWEGO
76 1600 1462 1815 4964 8000 0001