Start

1% podatku na rzecz OT05 w Krośnie

   Jak co roku przypominamy o możliwości wsparcia Polskiego Związku Krótkofalowców poprzez przekazanie 1% podatku dochodowego za rok 2018. 

Polski Związek Krótkofalowców jest Organizacją Pożytku Publicznego o numerze KRS: 0000088401.

Aby przekazać 1% należnego podatku dla PZK wystarczy wpisać w odpowiednią rubrykę rocznego zeznania podatkowego PIT numer KRS: 0000088401

Zachęcamy również do wsparcia konkretnie naszego Oddziału Podkarpackiegopoprzez wpisanie w rubryce "Cel szczegółowy" nazwy "Polski Związek Krótkofalowców Oddział Podkarpacki" oraz w rubryce "dodatkowe informacje" skrótowej nazwy "OT-05 PZK".  

 

Wszystkim darczyńcom serdecznie dziękujemy!

 

Składki członkowskie na 2019 rok

     Niniejszym pragnę poinformować, że na podstawie Uchwały Nr. 589/01/17 z dnia 13 maja 2017 roku, składki członkowskie PZK na rok 2019 nie uległy zmianie.

Okres składkowy na rok 2019 zostaje otwarty z dniem 15.11.2018 roku.
Uwaga: integralną częścią składki PZK jest składka oddziałowa, której wysokość ustalana jest uchwałą Walnego Zebrania, każdego z osobna Oddziału Terenowego PZK.

 
Marek Suwalski SP5LS, skarbnik PZK

*Regulaminowy termin opłacania składek za I-sze półrocze 2019 lub cały 2019 rok do: 14.01.2019r.
 
Dodatkowe informacje w zakładce Informacje składkowe

UWAGA! ZMIANA ODDZIAŁOWEGO KONTA BANKOWEGO

UWAGA! UWAGA!
ZMIANA NUMERU ODDZIAŁOWEGO KONTA BANKOWEGO

OD 10 CZERWCA 2018
WPŁATY KIEROWAĆ NA NOWE KONTO W BANKU BGŻ BNP PARIBAS
76 1600 1462 1815 4964 8000 0001

Wszystkie szczegóły z zakładce "Informacje składkowe"

Prosimy o przekazanie w/w informacji kolegom i koleżankom z naszego oddziału PZK

Nadzwyczajne Walne Zebranie Członków OT05 Oddziału Podkarpackiego PZK

W ostatnią niedzielę 18 grudnia 2016 r w auli Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr.5 ELEKTRYK w Krośnie odbyło się planowane
Nadzwyczajne Walne Zebranie Sprawozdawcze Oddziału Podkarpackiego PZK OT05.
W zebraniu uczestniczyło 40 krótkofalowców na 109 członków co stanowi 43,6% stanu osobowego Oddziału.
Zebranie sprawnie przeprowadzili prezes OT05 kol.Wiesław Such SP8NFZ oraz przewodniczący zebrania kol.Ryszard Gierlicki SP8JPR.
Głównym punktem Nadzwyczajnego Walnego Zebrania Członków było uzupełnienie wakatów w Zarządzie oraz OKR.

Czytaj więcej: Nadzwyczajne Walne Zebranie Członków OT05 Oddziału Podkarpackiego PZK