Start

Nadzwyczajne Walne Zebranie Członków OT05 Oddziału Podkarpackiego PZK

W ostatnią niedzielę 18 grudnia 2016 r w auli Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr.5 ELEKTRYK w Krośnie odbyło się planowane
Nadzwyczajne Walne Zebranie Sprawozdawcze Oddziału Podkarpackiego PZK OT05.
W zebraniu uczestniczyło 40 krótkofalowców na 109 członków co stanowi 43,6% stanu osobowego Oddziału.
Zebranie sprawnie przeprowadzili prezes OT05 kol.Wiesław Such SP8NFZ oraz przewodniczący zebrania kol.Ryszard Gierlicki SP8JPR.
Głównym punktem Nadzwyczajnego Walnego Zebrania Członków było uzupełnienie wakatów w Zarządzie oraz OKR.

Czytaj więcej: Nadzwyczajne Walne Zebranie Członków OT05 Oddziału Podkarpackiego PZK

Nadzwyczajne Walne Zebranie Członków OT05

Koleżanki i Koledzy Członkowie Oddziału Podkarpackiego

Zarząd Oddziału Podkarpackiego PZK, działając w oparciu o postanowienia Statutu PZK §35-38 z dnia 15 października 2011r. zwołuje Nadzwyczajne Walne Zebranie Członków OT05 w celu uzupełnienia członków Zarządu OT05 oraz Oddziałowej Komisji Rewizyjnej.
Nadzwyczajne Walne Zebranie Członków OT05 odbędzie się w dniu 18 grudnia 2016r w auli konferencyjnej Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr.5 w Krośnie /Elektryk/ ul.Rzeszowska 10.

Czytaj więcej: Nadzwyczajne Walne Zebranie Członków OT05

Władze Oddziału OT05

 

Czytaj więcej: Władze Oddziału OT05

Walne Zebranie Sprawozdawczo-Wyborcze OT05

Zgodnie z zapowiedzią w dniu 14 lutego 2016 r w Sali Konferencyjnej Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr.5 w Krośnie odbyło się Walne Zebranie Sprawozdawczo-Wyborcze Oddziału Podkarpackiego PZK OT05. Zebranie odbyło się o godz. 10,30 /drugi termin/ ze względu na brak quworum. Walne Zebranie miało za istotny punkt wybór władz na nową kadencję oraz delegatów na XXII KZD PZK. W zebraniu uczestniczyło 41 na 105 członków Oddziału Podkarpackiego, co stanowiło 39,05%. Po przedstawieniu sprawozdań przez prezesa zarząduOT05, skarbnika, oraz Oddziałowej Komisji Rewizyjnej ogłoszono dyskusję nad sprawozdaniami. Dyskusja przebiegała w owocnej i miłej atmosferze. Kolega Wojtek SP8MI zwrócił uwagę na małe zainteresowanie Naszym Oddziałem ze strony ZG PZK, a walne zebranie wyraża dezaprobatę dla ZG ze względu na brak przedstawiciela na Podkarpaciu. Nie było zastrzeżeń do sprawozdań i jednogłośnie zostały przyjęte i udzielono absolutorium dla ustępującego Zarządu.

Czytaj więcej: Walne Zebranie Sprawozdawczo-Wyborcze OT05