Start

ŁOŚ 2020

Prace na wieży antenowej

 

 

 

Przemienniki DMR (SR8DMK) raz FM (SR8T) z powodu prac na wieży antenowej będą nieczynne do odwołania.

 

 

 

Walne Zebranie Podkarpackiego OT 05 PZK w Krośnie

Zarząd Podkarpackiego Oddziału Terenowego PZK w Krośnie zwołuje na dzień 08 marca
2020 r. Walne Zebranie Sprawozdawczo Wyborcze Oddziału Podkarpackiego OT-05.
Zebranie odbędzie się w siedzibie Oddziału Podkarpackiego PZK.
Zespół Szkół Elektrycznych Krosno, ul. Rzeszowska 10. Początek o godz.10:00.
Drugi termin godz. 10:15.

Zwołując Walne Zebranie Sprawozdawczo-Wyborcze Zarząd proponuje

następujący porządek obrad:

1.Otwarcie Zebrania
2.Wybór Przewodniczącego Zebrania.
3.Wybór dwóch protokolantów.
4.Wybór Komisji Mandatowo-Skrutacyjnej
5.Wybór Komisji Uchwał i Wniosków
6.Przyjęcie porządku zebrania
7.Stwierdzenie prawomocności zebrania
8.Sprawozdanie Zarządu Oddziału za okres kadencji.
9.Sprawozdanie Oddziałowej Komisji Rewizyjnej.
10.Sprawozdanie QSL Managera z działalności w zakresie oddziału.
11.Dyskusja nad sprawozdaniami.
12.Rozpatrzenie wniosku OKR o udzielenie absolutorium.
13.Wybory Członków Zarządu,oraz Komisji Rewizyjnej.
Zgodnie z Ordynacją Wyborczą na XXVI KZD uchwaloną
przez ZG PZK w dniu 15 czerwca 2019 roku, podczas Walnego Zebrania zostanie wybrany
delegat lub delegaci na XXVI Krajowy Zjazd Delegatów PZK,który odbędzie się w czerwcu 2020 roku
14.Sprawy różne: zapytania i wnioski.
15.Ukonstytułowanie się nowych władz Oddziału.
16.Przyjęcie uchwał i zgłoszonych wniosków
-kierunków pracy Zarządu Oddziału na nową kadencję.
- pozyskania funduszy na działalność statutową.
17.Zakończenie obrad.

Zapraszamy wszystkich członków naszego oddziału,
oraz sympatyków radia do wzięcia udziału w tych wyborach.
Vy73! Wiesław SP8NFZ Prezes OT05

Przekaż 1% podatku

 

Jak co roku przypominamy o możliwości wsparcia Polskiego Związku Krótkofalowców poprzez przekazanie 1% podatku dochodowego za rok 2019.

Polski Związek Krótkofalowców jest Organizacją Pożytku Publicznego o numerze KRS: 0000088401.

Aby przekazać 1% należnego podatku dla PZK wystarczy wpisać w odpowiednią rubrykę rocznego zeznania podatkowego PIT numer KRS: 0000088401. Zachęcamy również do wsparcia konkretnie Oddziału Podkarpackiego, poprzez wpisanie w rubryce "Cel szczegółowy" nazwy "Polski Związek Krótkofalowców Oddział Podkarpacki" oraz w rubryce "dodatkowe informacje" skrótowej nazwy "OT-05 PZK".

Szczegółowe informacje wraz instrukcją jak wypełnić najpopularniejsze PIT-y można znaleźć na stronie głównej PZK.

Wszystkim darczyńcom serdecznie dziękujemy!

Pozdrawiam Wiesław SP8NFZ