Egzamin na krótkofalowca - jak wygląda i jak się przygotować?

Krótkofalowiec to hobbysta, amator, który nawiązuje dwustronną łączność radiową na specjalnie wyznaczonych zakresach fal radiowych krótkich i ultrakrótkich. Mimo że to amatorskie zajęcie, a nie zawód, wymaga ono zdania specjalnego egzaminu krótkofalarskiego, aby zdobyć uprawnienia do nadawania na odpowiednich falach. Dlaczego trzeba go zdać, jak się przygotować i jak wygląda?

Do czego potrzebny jest egzamin krótkofalarski?

Po zdaniu egzaminu, zdający otrzymuje dokument potwierdzający umiejętności z urzędu komunikacji elektronicznej. Jest to świadectwo operatora urządzeń radiowych w służbie radiokomunikacyjnej amatorskiej i pozwala na nadawanie na konkretnych falach i częstotliwościach. Oznacza to, że osoba taka może prowadzić łączność radiową amatorską ze stacji, na którą wydane zostało pozwolenie radiowe. Pozwolenie to wydawane jest na wniosek zainteresowanego posiadającego wyżej wspomniane świadectwo operatora radiowego uzyskiwane po zdaniu egzaminu. W pozwoleniu radiowym zawarty jest nasz znak wywoławczy, który jest naszym identyfikatorem w eterze. Wydanie pozwolenia radiowego jest płatne. Kosztuje 82 złote, a wydanie jego kopii 24 zł.

Jak przygotować się do egzaminu na krótkofalowca?

Przede wszystkim, aby zdać taki egzamin trzeba najpierw posiąść odpowiednią wiedzę. W tym celu można zakupić odpowiednie książki lub poszukać informacji w sieci. Istnieją strony internetowe, na których można nawet znaleźć przykładowe pytania egzaminacyjne. Można też poszukać innych krótkofalowców i o wszystko ich wypytać. Niestety nie ma żadnych kursów uczących takiego zajęcia, więc trzeba nauczyć się wszystkiego samemu. Chcąc zdać egzamin należy się zgłosić do UKE, wybrać termin egzaminu i nie później niż 14 dni przed egzaminem złożyć wniosek o przystąpienie do niego. W dniu egzaminu należy udać się do delegatury UKE, w której będziemy go zdawać. Warto przygotować się zarówno mentalnie, jak i wizualnie. Ubierzmy się tak, jak na każdy egzamin – elegancko, ale skromnie. Wystarczy taka biała koszula męska czarne spodnie i ewentualnie marynarka, także eleganckie, wyjściowe obuwie.

Przebieg egzaminu krótkofalarskiego

Egzamin krótkofalarski składa się z dwóch części – pisemnej czyli teoretycznej oraz ustnej czyli praktycznej. W części pisemnej zdający musi wypełnić kartę egzaminacyjną, na której zadania podzielone są na cztery kategorie:

 • wiadomości techniczne dotyczące radioelektroniki;
 • bezpieczeństwo pracy z urządzeniami radiowymi i elektrycznymi;
 • przepisy oraz procedury operatorskie;
 • przepisy o radiokomunikacyjnej służbie amatorskiej;

Na każdą kategorię przypada 5 pytań, a więc razem wszystkich pytań jest 20. Aby zdać egzamin, należy poprawnie odpowiedzieć na 60% z nich. Ponadto w żadnej z kategorii nie można podać błędnej odpowiedzi więcej niż dwa razy. Jest tylko jedna poprawna odpowiedź na każde pytanie. Po zdaniu części pisemnej odbywa się jeszcze część praktyczna. Podczas niej zdający losuje zestaw zadań do wykonania. Są ich cztery. Polegają na przeliterowaniu podanych w zadaniach znaków wywoławczych w języku polskim (np. ADAM, DOROTA, BARBARA itd.) albo korzystając z alfabetu fonetycznego ICAO (Bravo, Charlie, Alpha, Delta itd.). Oprócz tego trzeba także wykazać się znajomością kodu Q, zasad raportowania, a także trzeba przeprowadzić symulowaną łączność radiową. Egzamin kosztuje 75 zł na świadectwo klasy A i 50 na świadectwo klasy B. Ceny poprawek zaś wynoszą 25 zł dla klasy A i 12,50 zł dla klasy C.

Zobacz również:

Jak zostać krótkofalowcem

HARMONOGRAM SESJI EGZAMINACYJNYCH

Opłaty za egzamin i wydanie świadectwa

żródlo https://pzk.org.pl/readarticle.php?article_id=126
 1. Opłata za egzamin na świadectwo:
  • klasy A - 50 zł,
  • klasy C - 25 zł,
 2. Opłata za wydanie świadectwa:
  • klasy A - 25 zł,
  • klasy C - 15 zł,
 3. Opłata za wydanie duplikatu świadectwa - 15 zł.
 4. Opłata za wymianę świadectwa (np. z B na A lub z D na C) - 15 zł.
 5. Opłata za przystąpienie do egzaminu poprawkowego wynosi 50% kwoty określonej
 6. w pkt. 1.