Start

SP8BRL Krzysztof Krysta SK

         SP8BRL Krzysztof Krysta,  komendant Staży Bieszczadzkiego Parku Narodowego, organizator Rajdów - Miłośników Konia Huculskiego w Bieszczadach. Opiekun służbowej sieci radiowej Bd.P.N., koleżeński i życzliwy wobec bieszczadzkich turystów i krótkofalowców pracujących z terenu Bieszczadów (SPFF-004)  -  zmarł śmiercią tragiczną dnia 26.04.2013 r.

Cześć Jego Pamięci

Wojciech SP8MI & Jerzy SP8AQA - members of SP8ZKX