Start

Lubatowa i 3Z0LUB

      Lubatowa, wieś w pobliżu uzdrowiska Iwonicz Zdrój, ma długoletnią historię sięgającą wieku XIV
Długie lata była własnością słynnego rycerza spod Grunwaldu, Zyndrama z Maszkowic Później
biskupa przemyskiego. Podczas ostatniej wojny doświadczyła pacyfikacji za pomoc partyzantom.
Niemcy w odwecie rozstrzelali kilkudziesięciu jej mieszkańców. W 1952 r. odwiedził ją Karol Wojtyła
(późniejszy papież Jan Paweł II), w czasie letniej wędrówki po Beskidzie Niskim.

W dniach 12 - 25 maja 2013 r. na jej terenie będzie pracowała stacja 3Z0LUB. Stację organizuje
Rodzinny Klub Krótkofalowców SP8YWK z Miejsca Piastowego. Zapraszam zainteresowane osoby do
QSO na pasmach kf.

Karty QSL proszę kierować na znak SP8YWK