"Łukasiewicz 2013"

REGULAMIN

 

XXIX Zawodów o Replikę Lampy Ignacego Łukasiewicza

 

 

Organizatorem Zawodów jest Polski Związek Krótkofalowców Oddział Podkarpacki w Krośnie

(OT05) oraz Lwowski Klub Krótkofalowców (LKK)

 

Celem Zawodów jest upamiętnienie wynalazcy lampy naftowej oraz twórcy przemysłu

naftowego - Ignacego Łukasiewicza.

 

Do uczestnictwa w zawodach zapraszamy nadawców i nasłuchowców z kraju i zagranicy.

 

Termin: ostatni pełny weekend sierpnia: 25 sierpnia 2013r. (niedziela), od godz. 15:00 do 17:00 UTC.

 

Pasmo i emisje: 80 m, CW i SSB. Łączność z tą samą stacją można powtórzyć drugim rodzajem

emisji.

 

Regulamin dla stacji OT05 i LKK (w tym członków honorowych LKK) oraz laureatów

poprzednich 28 edycji Zawodów:

Laureatem jest stacja, która zajęła I miejsce w danej kategorii w jednym z poprzednich 28 konkursów.

Wywołanie na SSB: Wywołanie w Zawodach o Lampę Łukasiewicza podaje [SP8XX]

Wywołanie na CW: CQ TEST L DE...

Raporty: RS Łukasiewicz (w logu SSB zapisać RS L) lub na CW zapisać RST L

 

Regulamin dla pozostałych stacji:

Wywołanie na SSB: Wywołanie w Zawodach o Lampę Łukasiewicza podaje [SP1XX]

Wywołanie na CW: CQ TEST SP DE...

Raporty: RS lub RST i numer kolejny łączności liczony od 001.

 

Punktacja:

Każde bezbłędne QSO ze stacją, która nie jest członkiem OT05, LKK i nie jest laureatem poprzednich

28 edycji Konkursów – 1 pkt,

Każde bezbłędne QSO ze stacją, która jest członkiem OT05, LKK lub laureatem poprzednich

28 edycji Konkursów – 3 pkt. Stacje organizatora zaliczają - 3 punkty.

Każde bezbłędne QSO między stacjami organizatoraczłonkowie OT 05, LKK oraz laureaci

poprzednich 28 edycji Konkursów – 1 pkt.

 

Wynik końcowy: Suma punktów za QSO.

 

Klasyfikacje:

A - Stacje indywidualne i klubowe na CW i SSB

B - Stacje indywidualne i klubowe na SSB

C - Stacje organizatora indywidualne i klubowe na CW i SSB

D - Stacje organizatora indywidualne i klubowe na SSB

E - Stacje nasłuchowe MIXED podają tylko jeden raz pełny raport

zgłaszanych obydwu stacji

 

Zawodnik może być sklasyfikowany tylko w jednej z w/w grup klasyfikacyjnych i dopuszcza się używania tylko

jednego znaku..


(osoba posiadająca różne znaki nadawcze i nasłuchowe może startować TYLKO w jednej kategorii i podczas

zawodów dopuszcza się pracę tylko z jednego znaku nadawczego np. contestowego lub

prywatnego - dotyczy stacji indywidualnych)

 

Logi: należy przesłać do organizatora tylko w formie elektronicznej, plik cabrillo)

Nasłuchowcy SWL's mogą startować tylko w kategorii Mixed .

 

Stacje biorące udział w zawodach proszone są o jasne podanie w logu kategorii w jakiej chcą być

klasyfikowane( litera A do E).

 

Dziennik zawodów należy prowadzić w czasie UTC. Dopuszczalna różnica czasu pomiędzy stacjami w

nadesłanych logach może wynosić maksymalnie 5 min.

Stacje OT05 i LKK są proszone o potwierdzanie wszystkich łączności nawiązanych w Zawodach.

Logi za zawody należy przesłać w terminie 7 dni po Zawodach, tylko w formie elektronicznej (plik cabrillo

w załączniku listu e-mail np. SP8XX.cbr, a w temacie listu prosimy podać znak stacji pod jakim pracowano w

zawodach). W przypadku prowadzenia logu w formie papierowej, prosimy skorzystać z dostępnych w sieci

internet programów (np. kol. Marka SP7DQR) do przepisania dziennika do formy elektronicznej i

wygenerowania pliku Cabrillo.

 

Logi należy przesłać na adres e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. , a przesłane logi papierowe  (zostaną użyte tylko

do kontroli)

na adres:

 

PZK Oddział Podkarpacki w Krośnie

ul.Rzeszowska 10 38-404 Krosno.

 

Dopuszczalna moc w zawodach: 100 W

 

Wyniki:

Wyniki Zawodów ustali Komisja, której decyzje są ostateczne. Informacje o zawodach są dostępne

na stronie internetowej: http://otpzk05.pl

 

Nagrody:

Dla zwycięzców poszczególnych kategorii repliki Lampy Ignacego Łukasiewicza. Dyplomy


i wyniki otrzymają wszyscy operatorzy, którzy prześlą swoje logi i będą wykazani w logach OT05/LKK

Osoby nie będące członkami PZK proszone są o dostarczenie koperty formatu A4 + 3x znaczek na list zwykły.

 

Termin ogłoszenia wyników do 2 miesięcy po zakończeniu zawodów, a podsumowanie


w Skansenie Przemysłu Naftowego im. Ignacego Łukasiewicza w Bóbrce.

 

 

Zarząd Oddziału OT 05 PZK