"Łukasiewicz 2014"

REGULAMIN

 

XXX Zawodów o Replikę


Lampy Ignacego Łukasiewicza

 

Organizatorem Jubileuszowych XXX Zawodów o replikę lampy I. Łukaszewicza  jest Polski Związek Krótkofalowców Oddział Podkarpacki w Krośnie (OT05) oraz Lwowski Klub Krótkofalowców (LKK) ze Lwowa.
 
Celem Zawodów jest upamiętnienie odkrywcy ropy naftowej oraz twórcy przemysłu naftowego - Ignacego Łukasiewicza.
 
Do uczestnictwa w zawodach zapraszamy nadawców i nasłuchowców z kraju i zagranicy.

Termin: 24 sierpnia 2014r. (niedziela), od godz. 15:00 do 17:00 UTC.
 
Pasmo i emisje: 80m, CW i SSB. Łączność z tą samą stacją można powtórzyć drugim rodzajem
emisji. W zawodach  przewidziana jest praca stacji okolicznościowych HF30IL - Ustrzyki Dolne,

SN30IL - Mielec, 3Z30IL - Sanok,SP30IL- Krosno, SO30IL - Gorlice
 
Regulamin dla stacji OT05 i LKK (w tym członków honorowych LKK) oraz laureatów
poprzednich 29 edycji Zawodów:

Laureatem jest stacja, która zajęła I miejsce w danej kategorii w jednym z poprzednich 29 konkursów.

Wywołanie na SSB: Wywołanie w Zawodach o Lampę Łukasiewicza podaje [SP8XX]
Wywołanie na CW: CQ TEST L DE...
Raporty:  RS  L /na SSB/  lub emisją CW zapisać  RST L   
 
Regulamin dla pozostałych stacji :

Wywołanie na SSB: Wywołanie w Zawodach o Lampę Łukasiewicza podaje [SP1XX]
Wywołanie na CW: CQ TEST SP DE...
Raporty: RS lub RST i numer kolejny łączności od 001 (np. SSB 59  001 lub CW 599  001)
   
Punktacja:  
Każde bezbłędne QSO ze stacją, która nie jest członkiem OT05, LKK i nie jest laureatem poprzednich 29 edycji Zawodów – 1 pkt,
Każde bezbłędne QSO ze stacją, która jest członkiem OT05, LKK lub laureatem poprzednich 29 edycji Zawodów – 3 pktStacje organizatora zaliczają - 3 punkty

Każde bezbłędne QSO między stacjami organizatora –członkowie OT 05, LKK oraz laureaci poprzednich 29 edycji Zawodów - 1pkt.
Każde bezbłędne QSO ze stacjami okolicznościowymi - 5pkt.

Praca w zawodach Stacji LKK  /Lwowskiego Klubu Krótkofalowców/

w przedziale 3690-3700 MHz 
Wynik końcowy: Suma punktów za QSO.
 
Klasyfikacje:    
    A - Stacje indywidualne i klubowe na CW i SSB
    B - Stacje indywidualne i klubowe na SSB
    C - Stacje organizatora indywidualne i klubowe na CW i SSB
    D - Stacje  organizatora indywidualne i klubowe na SSB
    E - Stacje nasłuchowe MIXED podają tylko jeden raz pełny raport zgłaszanych obydwu stacji  
 
Zawodnik  może być sklasyfikowany tylko  w jednej  z w/w grup klasyfikacyjnych /osoba posiadająca znaki nadawcze i nasłuchowe może startować TYLKO w jednej wybranej przez siebie kategorii/
 
Logi:  należy przesłać do organizatora tylko w formie elektronicznej, plik cabrillo.  
 
Stacje biorące udział w zawodach proszone są o jasne podanie w logu kategorii w jakiej chcą być klasyfikowane (A do E).  
 
Dziennik zawodów należy prowadzić w czasie UTC. Dopuszczalna różnica czasu pomiędzy stacjami w nadesłanych logach może wynosić maksymalnie 5 min.
 
Logi za zawody należy przesłać w terminie 7 dni po zawodach, tylko  w formie elektronicznej (plik cabrillo w załączniku np. SP8XX.cbr, a temat listu: znak stacji; np. SP8XX). W przypadku prowadzenia logu w formie papierowej, prosimy skorzystać z dostępnych w sieci internet programów (np. Kol. Marka SP7DQR) do przepisania dziennika do formy elektronicznej i wygenerowania pliku Cabrillo.  
 
Lista  otrzymanych logów będzie sukcesywnie umieszczana na naszej stronie WWW.
 
Logi należy przesłać na adres e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.  
Ewentualne logi papierowe zostaną użyte tylko do kontroli po przesłaniu na adres:  
 
PZK Oddział Podkarpacki w Krośnie  
ul. Rzeszowska 10
38-404 Krosno.
 
Dopuszczalna moc w zawodach: 100W
 
Wyniki Zawodów ustali Komisja, której decyzje są ostateczne.  
Informacje o zawodach są dostępne na stronie internetowej: http://otpzk05.pl  w zakładce „Zawody-Contest” .
 
Nagrody
 
Zwycięzcy poszczególnych kategorii zawodów otrzymają repliki Lampy Łukasiewicza.   

Dyplomy otrzymają wszyscy operatorzy, którzy prześlą swoje logi i będą wykazani w logach stacji OT05/LKK.
Osoby nie będące  członkami PZK proszone są o dostarczenie koperty A4 + 3x znaczek na list zwykły na odesłanie dyplomu.
 
Termin ogłoszenia wyników do 2 miesięcy po zakończeniu zawodów.
Spotkanie podsumowanie odbędzie się na terenie Skansenu  Przemysłu Naftowego im. Ignacego Łukasiewicza w Bóbrce (termin spotkania podany będzie na stronie OT05).
 
W Jubileuszowych Zawodach przewiduje się prace kilku stacji okolicznościowych.
Ostateczna wersja niniejszego regulaminu będzie dostępna na serwisie http://otpzk05.pl

                               Zarząd Oddziału OT 05 PZK - SP8NFZ, SQ8GBG, SP8NFX