Start

Remont na Suchej Górze - SR8T

W związku z pracami remontowymi na wieży    RTCN 
Rzeszów
Sucha Góra byliśmy zmuszeni przenieść anteny
przemiennika. W związku z tym pogorszyły się
warunki pracy przemiennika.

Niezwłocznie po zakończeniu prac
 remontowych na wieży anteny wrócą na swoje miejsce.

           Łukasz SP8EFJ