Start

OPP - 1% z podatku dochodowego dla PZK

Jak co roku przypominamy o możliwości wsparcia Polskiego Związku Krótkofalowców poprzez przekazanie 1% podatku dochodowego za rok 2014. 

Polski Związek Krótkofalowców jest Organizacją Pożytku Publicznego w związku z tym możemy przekazać 1% naszego podatku na ten cel.

 

Aby przekazać 1% należnego podatku dla PZK wystarczy wpisać w odpowiednią rubrykę rocznego zeznania podatkowego PIT numer KRS: 0000088401. Zachęcamy również do wsparcia konkretnie Oddziału Podkarpackiego, poprzez wpisanie w rubryce "Cel szczegółowy" nazwy "Polski Związek Krótkofalowców Oddział Podkarpacki" oraz w rubryce "dodatkowe informacje" skrótowej nazwy "OT-05 PZK". 

Szczegółowe informacje wraz instrukcją jak wypełnić najpopularniejsze PIT-y można znaleźć na stronie głównej PZK oraz w dalszej części artykułu (przycisk Czytaj więcej).

Wszystkim darczyńcom serdecznie dziękujemy!


Poniżej podaję jak przekazać środki z 1% od należnego podatku na PZK?

Aby przekazać 1% należnego podatku dla Polskiego Związku Krótkofalowców
jako organizacji pożytku publicznego wystarczy wpisać w odpowiednią rubrykę
rocznego zeznania podatkowego PIT 28, 36, 36L, 37, 38 i 39 numer KRS:
0000088401.

1% podatku mogą przekazać:
. ryczałtowcy - PIT 28,
. przedsiębiorcy - PIT 36,
. przedsiębiorcy-liniowcy - PIT 36L,
. pracownicy - PIT 37,
. gracze giełdowi - PIT 38,
. osoby, które sprzedały nieruchomość - PIT 39.

W najczęściej stosowanych formularzach należy zrobić to wg poniższego
zestawienia:

1. w PIT 28
v poz. 125 numer KRS - 0000088401,
v poz. 126 kwota,
v poz. 127 cel szczegółowy 1% - Polski Związek Krótkofalowców Oddział Podkarpacki,
v poz. 128 zgoda na przekazanie danych osobowych darczyńcy
v poz. 129 dodatkowe informacje - OT-05 PZK

2. w PIT 36
v poz. 308 numer KRS - 0000088401,
v poz. 309 kwota,
v poz. 310 cel szczegółowy 1% - Polski Związek Krótkofalowców Oddział Podkarpacki,
v poz. 311 zgoda na przekazanie danych osobowych darczyńcy
v poz. 312 dodatkowe informacje - OT-05 PZK

3. w PIT 36L
v poz. 94 numer KRS - 0000088401,
v poz. 95 kwota,
v poz. 96 cel szczegółowy 1% - Polski Związek Krótkofalowców Oddział Podkarpacki,
v poz. 97 zgoda na przekazanie danych osobowych darczyńcy
v poz. 98 dodatkowe informacje - OT-05 PZK

4. w PIT 37
v poz. 131 numer KRS - 0000088401,
v poz. 132 kwota,
v poz. 133 cel szczegółowy 1% - Polski Związek Krótkofalowców Oddział Podkarpacki,
v poz. 134 zgoda na przekazane danych osobowych darczyńcy
v poz. 135 dodatkowe informacje - OT-05 PZK

5. w PIT 38
v poz. 57 numer KRS - 0000088401,
v poz. 58 kwota,
v poz. 59 cel szczegółowy 1% - Polski Związek Krótkofalowców Oddział Podkarpacki,
v poz. 60 zgoda na przekazane danych osobowych darczyńcy
v poz. 61 dodatkowe informacje - OT-05 PZK

6. w PIT 39
v poz. 51 numer KRS - 0000088401,
v poz. 52 kwota,
v poz. 53 cel szczegółowy 1% - Polski Związek Krótkofalowców Oddział Podkarpacki,
v poz. 54 zgoda na przekazane danych osobowych darczyńcy
v poz. 55 dodatkowe informacje - OT-05 PZK

W pozycji DODATKOWE INFORMACJE można uszczegółowić cel, na jaki chcemy
przekazać swój 1%.
Zachęcamy Państwa do udostępniania urzędom informacji na swój temat. Otrzymamy w ten sposób możliwość przekazywania podziękowań za wpłaty oraz informowania o celach, na
jakie zostały przeznaczone.

Jerzy Jakubowski SP7CBG prezes PZK

Źródło: https://pzk.org.pl/news.php?readmore=3322