Jak zostać krótkofalowcem

  • Drukuj

 Krótkofalarstwo to piękne hobby :-)

Często spotykam się z sytuacją jak osoby usłyszawszy słowo "krótkofalarstwo" silnie nadstawiają uszu, co to takiego jest. Niestety gdy dotrze do nich kolejna informacja że aby być krótkofalowcem trzeba zdać egzamin - uśmiech blednie. Nie jest to jednak trudny egzamin biorąc pod uwagę fakt że podobnie jak egzaminem na prawo jazdy, gdy poznamy pewną podstawową ilość wiedzy to będziemy wiedzieli jak się zachować w takiej czy innej sytuacji.  Poznamy sposoby jak prowadzić łączności (QSO) czy też tzw. przepisy BHP co może nas uchronić np. przed porażeniem prądem.

Aby najmniej :-) boleśnie przejść ten wstęp do wspaniałej przygody zachęcamy do spotkania z krótkofalowcami w  klubach krótkofalarskich. Na terenie działania naszego oddziału jest kilka, rozmieszczonych w różnych okolicach klubów - lista klubów krótkofalarskich.

* * *

Informacje co należy spełnić by móc przystąpić do egzaminu  na licencję krótkofalarską uprawniającą do uzyskania własnego indywidualnego znaku krótkofalarskiego i zezwolenia na pracę w pasmach przydzielonym amatorom znajdziesz po tym linkiem --> LINK

HARMONOGRAM SESJI EGZAMINACYJNYCH