Joomla 1.6 wird benötigt!

Start

Walne Zebranie Sprawozdawczo-Wyborcze OT05

  • Drukuj

Zgodnie z zapowiedzią w dniu 14 lutego 2016 r w Sali Konferencyjnej Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr.5 w Krośnie odbyło się Walne Zebranie Sprawozdawczo-Wyborcze Oddziału Podkarpackiego PZK OT05. Zebranie odbyło się o godz. 10,30 /drugi termin/ ze względu na brak quworum. Walne Zebranie miało za istotny punkt wybór władz na nową kadencję oraz delegatów na XXII KZD PZK. W zebraniu uczestniczyło 41 na 105 członków Oddziału Podkarpackiego, co stanowiło 39,05%. Po przedstawieniu sprawozdań przez prezesa zarząduOT05, skarbnika, oraz Oddziałowej Komisji Rewizyjnej ogłoszono dyskusję nad sprawozdaniami. Dyskusja przebiegała w owocnej i miłej atmosferze. Kolega Wojtek SP8MI zwrócił uwagę na małe zainteresowanie Naszym Oddziałem ze strony ZG PZK, a walne zebranie wyraża dezaprobatę dla ZG ze względu na brak przedstawiciela na Podkarpaciu. Nie było zastrzeżeń do sprawozdań i jednogłośnie zostały przyjęte i udzielono absolutorium dla ustępującego Zarządu.

 

1.Walne Zebranie Sprawozdawczo-Wyborcze OT05 przyjęło uchwały i wnioskuje do Zjazdu KZD o zmianę podziału wpływów z odpisów 1% OPP w taki sposób że 95% sumy odpisów wpływa na konto zadeklarowanego Oddziału /OT05/ a 5% pozostaje w gestii ZG.

2.Walne Zebranie Sprawozdawczo-Wyborcze OT05 wnioskuje do ZG PZK o zmianę Administratora PZK z uwagi na arogancki stosunek do członków PZK w tym do OT05. Równocześnie Walne Zebranie Sprawozdawczo-Wyborcze prosi o ujawnienie kosztów jakie PZK ponosi w pozycji  Administrator (łacznie z umowami) oraz koszty obsługi serwerów.

3.Walne Zebranie Sprawozdawczo-Wyborcze OT05 z oburzeniem stwierdza brak przedstawiciela ZG na Walnym Zebraniu OT05

4.Walne Zebranie Sprawozdawczo-Wyborcze OT05 upoważnia nowo wybrany Zarzad OT05 do negocjacjiz Prezydium ZG PZK w sprawie przejęcia środków pozostałych po wyprawie 3B7SP w części dotyczacejSP9MRO & SP9SX i przeznaczenie ich na działalność DX-owa Oddziału OT05.

 Wybrano Zarząd OT05 w składzie:

Prezes Wiesław Such SP8NFZ
Skarbnik Marek Biały SP8NFX
Sekretarz Łukasz Gonet SP8EFJ
Członek zarządu Mariusz Miazga SP8UEL
Członek zarządu Grzegorz Salabura SP8LOK

Komisja Rewizyjna ukonstytuowała w składzie:

Przewodniczący Wojciech Geło SP8MI
Sekretarz Adam Baniak SP8TJK
Członek Janusz Olearczyk SP8NFP

Zjazd wybrał delegatów na Zjazd Krajowy PZK w następującym składzie:

1.Jan Wójtowicz SP8BPX
2.Witold Onaczyszyn SP9MRO
zastępcy delegatów:
Wiesław Such SP8NFZ
Wiesław Brągiel SP9ODY

Drugim dodatkowym punktem zebrania na wniosek Zarządu OT05 było wręczenie z okazji Jubileuszu 40-lecia Oddziału Podkarpackiego PZK okolicznościowych pamiątkowych grawertonów dla wyróżniających się w pracy społecznej,oraz zaangażowanie w promocję Ziemi Podkarpackiej oraz krótkofalarstwa w kraju i zagranicą. Wyróżnieni zostali: SP8TJK,SP8MI,SP8ASP,SP8NFX,SP8HDP,SP8EFJ, SQ8SR,SQ8ERB,SQ8GBE,SQ8X,SP9IQO oraz Pan Marek Kubit Dyrektor ZSP Nr.5.

Na zakończenie walnego zebrania była prezentacja Kol Stanisława SQ8X z wyprawy DX-owej na ZL9A,która odbyła się styczniu 2016r. Zebranie przebiegło w miłej atmosferze,a bardzo sprawnie przeprowadził Ryszard SP8JPR

Info SP8NFZ

Walne Zebranie OT 5 14.02.016 001Walne Zebranie OT 5 14.02.016 002Walne Zebranie OT 5 14.02.016 017Walne Zebranie OT 5 14.02.016 019Walne Zebranie OT 5 14.02.016 023Walne Zebranie OT 5 14.02.016 046Walne Zebranie OT 5 14.02.016 057Walne Zebranie OT 5 14.02.016 069