Start

ZAWODY O „PUCHAR” BURMISTRZA MIASTA JAROSŁAWIA 2016

  • Drukuj

 Międzyzakładowy Klub Polskiego Związku Krótkofalowców

przy Burmistrzu Miasta Jarosławia

O r g a n i z u j e

ZAWODY KRÓTKOFALARSKIE O „PUCHAR” BURMISTRZA MIASTA JAROSŁAWIA

 

 

REGULAMIN

 

1. Celem organizowania Zawodów jest promocja Miasta Jarosławia oraz złożenie hołdu tym, którzy brali udział w wyzwoleniu Jarosławia w dniu 27 lipca 1944 roku.

 

2. Do udziału w Zawodach zaprasza się operatorów radiostacji indywidualnych i klubowych SP – udział stacji zagranicznych mile widziany.

 

3. Zawody odbędą się w dniu 13 marca 2016 roku (niedziela) od godz. 6.00 do 7.00 czasu UTC – od 7,00 do 8,00 czasu lokalnego.

 

4. Pasmo 3,5 MHz – SSB - Moc do 100 W.

 

5. Punktacja:

a) za nawiązanie łączności ze stacją klubową organizatora SP 8PEF- 20 pkt.

b) za nawiązanie łączności z krótkofalowcem odznaczonym Medalem "Zasłużony dla Rozwoju Krótkofalarstwa na terenie Miasta Jarosławia"                  - 10 pkt.

 c) za nawiązanie łączności ze stacjami posiadającymi "Dyplom Jarosław" - 5 pkt.

d) za nawiązanie łączności z pozostałymi stacjami indywidualnymi i  klubowymi –

   1 pkt.

 

UWAGA: Rozdawanie punktów możliwe tylko w jednej grupie, bez możliwości ich

łączenia.

 

6. Uczestnicy zawodów wymieniają raporty składające się z raportu RS i trzycyfrowego numeru łączności np. 59/002, organizator podaje dodatkowo skrót JA np. 59/001/JA, krótkofalowcy posiadający Medal podają dodatkowo skrót MJ np. 59/001/MJ, stacje posiadające Dyplom "Jarosław" podają dodatkowo numer posiadanego dyplomu np. 59/001/126 lub 59/001/A24.

 

    Stacje, członkowie Klubu SP8PEF oraz stacje z terenu miasta Jarosławia podają ponadto w raporcie punkty do Dyplomu „Jarosław”: np. 59/001/JA - 2 pkt.

 

7. Klasyfikacja.

a)   radiostacje indywidualne – posiadacze Medalu i dyplomu „JAROSŁAW”

 b) pozostałe radiostacje indywidualne.

 c) radiostacje Klubowe.

 d) radiostacje zagraniczne

 e) najaktywniejsza radiostacja organizatora.

 

8. Wynik końcowy: to suma zdobytych punktów pomnożona przez ilość łączności.

 

 

-          2 –

9. Nagrody:

a) za zajęcie I-go miejsca w poszczególnych grupach – „PUCHAR” lub okolicznościowy „GRAWERTON”.

b) za zajęcie od I-go do IIIgo miejsca w każdej grupie - DYPLOM.

10. Wyniki ogłoszone zostaną w terminie 3-ch miesięcy od zakończenia zawodów i

podane do wiadomości w środkach przekazu PZK a Puchary i Dyplomy wręczone

zostaną na planowanym okolicznościowym spotkaniu lub wysłane bezpośrednio do

uczestników zawodów.

11. Uczestnicy Zawodów proszeni są o przysłanie w terminie do dnia 20 marca 2016 r czytelnego zestawienia przeprowadzonych łączności, które winno zawierać: adres pocztowy, grupę klasyfikacyjną, wykaz stacji wraz z punktacją, datę i czas łączności raport nadany i odebrany.

12. Zestawienie należy przesłać na adres: Klub Łączności SP8PEF, 37-500 Jarosław, skr. pocztowa 127 lub pocztą elektroniczną E-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. Przyjęcie zgłoszenia drogą elektroniczną zostanie zawsze potwierdzone przez organizatora zawodów.

 

13.Decyzje Komisji są ostateczne.

14.Komisja w składzie:

      Przewodniczący - SP 8 AUP

      Członkowie:      - SP 8 IE

                              - SP 8 IQQ

Jeśli uczestnik zawodów spełni warunki Dyplomu "Jarosław" - otrzymuje dyplom bez potrzeby wysyłania zgłoszenia. Aby otrzymać dyplom wystarczy dokonać wpłaty na adres klubu w wysokości 10 zł a informację o dokonaniu wpłaty należy dołączyć do zestawienia z udziału w zawodach.

                                                                           VY - 73!

 

Regulamin Dyplomu "JAROSŁAW"

I. Dyplom jest bezterminowy. Łączności zalicza się od 1980-01-01.

II. Do dyplomu zalicza się łączności lub nasłuchy z jarosławskimi krótkofalowcami

indywidualnymi , oraz stacjami klubowymi i okolicznościowymi pracującymi z terenu miasta Jarosławia.

III. Pasma i emisje dowolne.

IV. Punktacja: QSO na KF - 2 pkt. na UKF - 4 pkt.

V. Koszt dyplomu 10 zł dla stacji SP i 5 IRC dla EU i DX.

VI. Opłatę za Dyplom należy wnosić na adres Klubu SP 8 PEF

VII Wymagania: Stacje SP - 10 pkt. ; EU – 5 pkt. ; DX – 3 pkt.

VIII. Zgłoszenia potwierdzone przez Klub lub dwóch nadawców oraz wpłatę należy wysłać na adres: Klub Łączności SP 8 PEF, 37-500 Jarosław, skrytka pocztowa 127 z dopiskiem na kopercie i dowodzie wpłaty "Dyplom Jarosław".

 

Adresatów niniejszego Regulaminu prosimy o jego rozpropagowanie.

 

 Organizatorzy

----------------------------------------------------------------------------------------------