Start

Kol. Grzegorzowi Walichnowskiemu SP3CSD

 Kol. Grzegorzowi Walichnowskiemu SP3CSD

 Prezesowi

OGÓLNOPOLSKIEGO KLUBU SENIORÓW POLSKIEGO ZWIĄZKU KRÓTKOFALOWCÓW

                                            wyrazy szczerego współczucia z powodu zgonu Małżonki

składają członkowie SPOTC zrzeszeni w Oddziale Podkarpackim PZK

Aleksander SP8ASP, Jerzy SP8AQA, Wojciech SP8MI  i Adam SP8TJK