Informacje składkowe

 UWAGA! UWAGA! ZMIANA ODDZIAŁOWEGO KONTA BANKOWEGO.

OD 01 SIERPNIA 2015 WPŁATY KIEROWAĆ NA KONTO W BANKU BGŻ BNP PARIBAS

-------------------------------------------------------------------------------------------

Składki członkowskie w PZK za 2017 rok.

I półrocze płatne do dnia 14 stycznia roku za który jest należna,

II  półrocze płatne do dnia 14 lipca danego roku za który jest należna.

 

1.

Składka wpisowa (gdy członek PZK nie opłaci składki członkowskiej przez trzy miesiące,to obowiązuje go ponowne opłacenie składki wpisowej)

10,00 zł

2.

Składka dla członka nadzwyczajnego SWL

20,00 zł
+30zł (OT05)

3.

Składka ulgowa za cały rok dla członka zwyczajnego od 71 roku życia

60,00 zł

+30zł (OT05)

4.

Składka za cały rok dla członka zwyczajnego

90,00 zł +30zł (OT05)

5.

Składka ulgowa dla członka zwyczajnego do 20 lat lub uczącego się do 26 lat

20,00 zł
+30zł (OT05)

6.

Składka dla członka wspomagającego

10,00 zł+OT05

7.

Kluby zarejestrowane w OT PZK

0,00 zł

Składki na Polski Związek Krótkofalowców opłacać należy wyłącznie poprzez Oddziały Terenowe PZK !

Do składek wymienionych powyżej należy doliczyć składkę na nasz Oddział Terenowy PZK nr 05, która  za rok 2016 wynosi 30 zł. tzn. bez zmian.  Składka ta na wniosek Zarządu OT-05 została zatwierdzona przez Walne Zebranie Sprawozdawcze w dniu 21 marca 2010 r.

PZK Oddział Podkarpacki OT-05 Krosno
ul. Rzeszowska 10
38-404 Krosno

z dopiskiem: ZNAK WYWOŁAWCZY, IMIĘ i NAZWISKO, za jaki okres oraz ewentualną informację o przysługującej zniżce (rok urodzenia).
NR.NOWEGO KONTA BANKOWEGO
33 2030 0045 1110 0000 0409 6500