Start

HF16URSA z Bieszczadzkiej wytwórni piwa "Ursa Maior"

     Wytwórnia piwa "Ursa Maior" na falach eteru, czyli wyjazd klubu
SP5PPK w Bieszczady.
     W dniach 16-19 czerwca 2016 r. grupa krótkofalowców z Południowo
Praskiego klub Polskiego Związku Krótkofalowców pracowała
 w Uchercach Mineralnych. Jest to kolejny wyjazd w ramach nawiązanej rok temu
współpracy z Bieszczadzkim Centrum Kultury, Kreatywności i Designu.
Atrakcją tego miejsca jest lokalny mikrobrowar, który można zwiedzać
łącznie z degustacją wyrobów.
Stacja aktywowana w Uchercach mineralnych pracowała od 16 do 19 czerwca
br. zaś w pozostałych dniach od 6.05.2016 r. do 30.07.2016 r. stacja
będzie aktywna z QTH klubu.

SP5PPK zaprasza do łączności.

Tekst : Patryk Mozgowoj (SP8-05-023)