Stanowisko Prezesa UKE w sprawie znaków wywoławczych

     Stanowisko Prezesa Urzędu Komunikacji Elektronicznej w sprawie identyfikacji radiostacji amatorskich i dysponowania znakami wywoławczymi.

Po kliknięciu na poniższy link można zapoznać się z treścią w/w informacji.


https://www.uke.gov.pl/_gAllery/43/59/43592/Stanowisko_Prezesa_UKE.pdf