O.S.E.C

OSECO.S.E.C. to wprowadzony przez PZK system ewidencji członków naszego stowarzyszenia. Dzięki temu modułowi każdy zarejestrowany na stronie PZK członek naszej organizacji ma możliwość sprawdzenia aktualnych danych o swojej stacji. W przypadku błędnych danych członka naszego oddziału prosimy o kontakt z zarządem oddziału 05 w Krośnie najlepiej poprzez wypełnienie i przesłanie Informacji Członka PZK, co pozwoli uaktualnić ewidencję.