"Łukasiewicz 2010"

REGULAMIN
Zawodów o Replike Lampy Ignacego Łukasiewicza 2010


Organizatorem Zawodów jest Polski Zwiazek Krotkofalowców Oddział Podkarpacki w Krosnie
(OT05) oraz Lwowski Klub Krótkofalowców (LKK)


Celem Zawodów jest upamietnienie odkrywcy ropy naftowej oraz twórcy przemysłu naftowego -
Ignacego Łukasiewicza.


Do uczestnictwa w zawodach zapraszamy nadawców i nasłuchowców z kraju i zagranicy.
Termin: 29 sierpnia 2010r. (niedziela), od godz. 15:00 do 17:00 UTC.
Pasmo i emisje: 80 m, CW i SSB. Łacznosc z ta sama stacja można powtórzyc drugim rodzajem
emisji.

Wywołanie w zawodach:
Regulamin dla stacji OP i LKK (w tym członków honorowych LKK) oraz laureatów
poprzednich 25 edycji Konkursów.

Laureatem jest stacja, która zajeła I miejsce w danej kategorii w jednym z poprzednich 25
Konkursów.
Wywołanie na SSB: Wywołanie w Zawodach o Lampe Łukasiewicza podaje [SP8XX]
Wywołanie na CW: CQTEST L DE...
Raporty: RS Łukasiewicz (w logu SSB zapisac RS L) lub RST L

Regulamin dla pozostałych stacji
Wywołanie na SSB: Wywołanie w Zawodach o Lampe Łukasiewicza podaje [SP1XX]
Wywołanie na CW: CQ TEST SP DE...
Raporty: RS lub RST i numer kolejny łacznosci od 001

Punktacja:
Każde bezbłedne QSO ze stacja, która nie jest członkiem OP, LKK i nie jest laureatem
poprzednich 25 edycji Konkursów – 1 pkt,
Każde bezbłedne QSO ze stacja, która jest członkiem OP, LKK lub laureatem poprzednich 25
edycji Konkursów – 3 pkt.
Wynik:suma punktów z przeprowadzonych łacznosci
Wynik koncowy: Suma punktów za QSO.

Klasyfikacje:
A: SO-MIX -Stacje indywidualne i klubowe na CW i SSB
B: SO-SSB – Stacje indywidualne i klubowe na SSB
C: SO-MIX- Stacje organizatora indywidualne i klubowe na CW i SSB
D: SO-SSB- Stacje organizatora indywidualne i klubowe na SSB
E: SO-SWL's Stacje nasłuchowe MIXED podaja tylko jeden raz pełny raport
zgłaszanych obydwu stacji


Zawodnik danej stacji może byc sklasyfikowany w jednej z w/w grup klasyfikacyjnych.

Logi: należy przesłac do organizatora (najlepiej w formie elektronicznej, plik cabrillo),
nasłuchowcy SWL's moga startowac tylko w kategorii Mixed
Stacje biorace udział w zawodach proszone sa o jasne podanie w logu kategorii w jakiej chca byc
klasyfikowane(A do E).
Dziennik zawodów należy prowadzic w czasie UTC. Dopuszczalna różnica czasu pomiedzy
stacjami w nadesłanych logach może wynosic maksymalnie 3 min.


Stacje OP i LKK sa proszone o potwierdzanie wszystkich łacznosci nawiazanych w Zawodach.

Logi za zawody należy przesłac w terminie 14 dni po Zawodach, najlepiej w formie elektronicznej
(plik cabrillo w załaczniku, a temat: znak stacji; np. SP8XX.cbr). W przypadku prowadzenia logu w
formie papierowej, można skorzystac z dostepnych w sieci internet programów (np. Kol. Marka
SP7DQR) do przepisania dziennika do formy elektronicznej i wygenerowania pliku Cabrillo.
Pozwoli to znacznie przyspieszyc i ułatwic organizatorowi obliczenie i ogłoszenie wyników
zawodów.


Logi należy przesłac na adres e-mail: ot5.pzk @ gmail.com, a logi papierowe na adres:

PZK Oddział Podkarpacki w Krosnie
ul.Rzeszowska 10 38-404 Krosno.

Dopuszczalna moc w zawodach: 100W
Kategorie: Mixed (CW i SSB), albo tylko SSB.

Wyniki Zawodów ustali Komisja, której decyzje sa ostateczne. Informacje o zawodach sa dostepne
na stronie internetowej: http://otpzk05.pl

Nagrody: repliki Lampy Łukasiewicza (MIXED) i (SSB) za I miejsca, miniatury lamp za II
miejsca. SWL's miniatura lampy. Dyplomy i wyniki otrzymaja wszyscy operatorzy, którzy przesla
swoje logi i beda wykazani w logach OP/LKK.
Termin ogłoszenia wyników do 3 miesiecy po zakonczeniu zawodów,podsumowanie w Skansenie
Przemysłu Naftowego im. Ignacego Łukasiewicza w Bóbrce.

Zarzad Oddziału OT 05 PZK SP8NFZ