"Łukasiewicz 2004" - wyniki

WYNIKI
XX Konkursu o Replikę Lampy Ignacego Łukasiewicza 
Zagórz 2004

 

1. W Konkursie uczestniczyło 31 stacji z Oddziału Podkarpackiego PZK oraz 5 z Lwowskiego Klubu Krótkofalowców.
2. Sklasyfikowano 67 stacji pozostałych (w sumie 103 nadawców) oraz 8 nasłuchowców.
3. Stacja okolicznościowa HF20IL (SP8PBK) przeprowadziła w Konkursie 122 łączności.
4. Wykreślono 10 stacji, które nie nadesłały swych logów w terminie lub wcale. Znaki tych stacji tutaj przemilczymy.
5. Repliki Lampy Łukasiewicza otrzymują: SQ9CWO i SP9FZC.
6. Miniatury Lampy Łukasiewicza otrzymują: UR5WHT, SP8BVN i SP-0177-JG.
7. Dyplomy otrzymają wszystkie stacje, które nadesłały logi konkursowe.

Stacje OP i LKK

SSB: UR5WHT (71), SP8NFH (69), SP8OOB (68), SP8DWI (67), SQ8EFK (63), SP8GRS (61), SP8OON (60), UR4WG (55), SQ8HBM (53), SP8MCP/8 (51), SP8TJK (48), SP8WJW (48), SP8ZBW/8 (41), SP9CQ (33), SQ8CMA (38), SP8NFI (36), SP8PAB/8 (36), SQ8JS (30), SP8BPX (24), SP9DEE (21), SP8ICB (12), SQ8GBE (4).

Mix (CW i SSB): SP8BVN (107), SP9ODY (105), UR4WWW (98), SP8AWQ (97), 3Z8Z (96), SP8HDP (84), SP8SRS (61), SP8ASP (52), UT3WW/QRP (22 CW), SQ8JLP (8). Do sprawdzenia: HF20IL (Operatorzy: SP8AJC, SP9JPA, SQ8GFC); SN8M, UR5WX.

Nasłuchowcy: SP-0177-JG (34), SP2-7170 (26), SP3-1058 (25), SP4-2101K/SP4KSY (25), SP9-06-014 (24), SP525648 (17), SP0201RZ (16), SP8-20-101 (11).

Pozostałe stacje

SSB: SQ9CWO (32), SQ7B (31), SP8NFF (29), SP7RJC (28), SP8CGS (28), SP8JMA (28), SP4KHM (28), SN7PW (27), SQ9CAZ (27), SP8PCF (27), SP4GFG (26), SP4OZ (26), SP4PSU (26), SQ9JKW (25), SP9WZS (24), SQ8GHX (24), SP3CUG (23), SP9LDI (23), SP9YKM (23), SP2DGH (22), SP3NUV (22), SP9FRZ (22), SP9RPY (21), SP1RWX (19), SQ7TK (18), HF60B (17), SP3FTA (17), SP5NN (17), SP8UEQ (17), SQ6IUD (17), SP4OIZ (16), SP9SPN (16), SQ8JLU (16), SQ8JLD (15), SP8DHJ (14), SQ3KT (13), SQ6R (13), SP4LVK (12), UT8LN (11), SP4ICD (11), SP9UOJ (11), SQ9FCH (10), SP1DMD (8), SP2QCS/8 (8), J42004/M0WTD (6), SP1KZE (4).

Mix (CW i SSB): SP9FZC (41), SQ9IET (40), SN60PW (39), SP8AG (37), SP4KCF (36), SP4GHL (33), SP7FGA (32), SP4HHI (27), SP5FHF (26), SP4AWE (24), SP3SL (22), 3Z6AEF (20), SQ8DRU (20), SP8KEA/8 (20), SQ8BWH (20), SP9BVC (13), SP2QVS (7 CW), SP8FHJ (7 CW), SQ8LUE (6 CW), SP8LZC/8 (4). Do sprawdzenia: SP5CCK, SQ9AOJ, SQ9UM.

Dziękujemy wszystkim uczestnikom i zapraszamy za rok.
Komisja Konkursu: Wilhelm SP8AJC, Zbyszek SP8AWQ, Henryk SP9JPA, Krzysztof SQ8GFC