Joomla 1.6 wird benötigt!

Zmiany na SR8TA

         Echolink na przemienniku powstał dzięki zaangażowaniu Darka SP8RHT i moim. Podziękowanie za pomoc przy uruchomieniu i wnoszeniu sprzętu na 70m należy się także Jackowi SP8TJC, Mateuszowi SP8EBC, Rafałowi (jeszcze bez znaku) i Pawłowi SQ8EFK.

Łącze do internetu zapewnia Firma STIMO z Krosna.

 

Uruchomienie modułu echolink na przemienniku wymagało kilku wyjazdów na Suchą Górę. Zainstalowano komputer PC (zakupiony przez Łukasza SP8EFJ) w szafie przemiennika oraz podłączono internet kablem UTP. Potrzeba było wykonać również separację galwaniczną komputera od sterownika aby wyeliminować zakłócenia generowane przez komputer. Uruchomienie modułu echolink wiązało się z kilkoma przerwami w pracy przemiennika ponieważ nie wszystkie prace można było wykonać w warunkach "polowych" wewnątrz wieży telewizyjnej. 

Więcej na temat samego modułu echolink oraz sterownika można przeczytać na stronie Klubu SP8KBN

Już dzień po uruchomieniu echolinka można było prowadzić rozmowy z kolegami ze Stanów Zjednoczonych, Londynu i Kanady. Mamy nadzieję że nowa funkcjonalność przemiennika pozwoli poznać nowe obszary łączności.

Poniżej kilka wybranych komend DTMF jakie należy nadać do przemiennika aby połączyć się przez echolink z innymi przemiennikami w kraju i na świecie:

  • * - echolink odpowie swoją nazwą - komenda służy głównie do testu typu "czy echolink mnie słyszy?"
  • 08 - echolink poinformuje o tym kto jest obecnie z nim połączony Internetem
  • 09 - to rozkaz dla echolinka, aby połączył się z ostatnią stacja, która odwiedziła niniejszy węzeł.
  • # - komenda rozłączająca aktualne połączenie (to Internetowe :) )
  • numer np. 9999 - czyli dokładnie jak numer telefonu - z klawiatury wybieramy numer węzła z jakim chcemy się połączyć.
Informacje na temat Echolink i komend na stronach:
 
Przemiennik jeszcze nie pracuje tak jak powinien. Wkrótce dokonamy strojenia filtrów i przy okazji sprawdzimy antenę nadawczą (ma złamane przeciwwagi po zimie). Co do anteny odbiorczej to również należy się jej przegląd.

Zapraszamy do łączności.
 
73! Łukasz SP8EFJ
 
rptsterownikszafaurzadzenia