Start

Władze Oddziału OT05

 

Czytaj więcej: Władze Oddziału OT05

Walne Zebranie Sprawozdawczo-Wyborcze OT05

Zgodnie z zapowiedzią w dniu 14 lutego 2016 r w Sali Konferencyjnej Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr.5 w Krośnie odbyło się Walne Zebranie Sprawozdawczo-Wyborcze Oddziału Podkarpackiego PZK OT05. Zebranie odbyło się o godz. 10,30 /drugi termin/ ze względu na brak quworum. Walne Zebranie miało za istotny punkt wybór władz na nową kadencję oraz delegatów na XXII KZD PZK. W zebraniu uczestniczyło 41 na 105 członków Oddziału Podkarpackiego, co stanowiło 39,05%. Po przedstawieniu sprawozdań przez prezesa zarząduOT05, skarbnika, oraz Oddziałowej Komisji Rewizyjnej ogłoszono dyskusję nad sprawozdaniami. Dyskusja przebiegała w owocnej i miłej atmosferze. Kolega Wojtek SP8MI zwrócił uwagę na małe zainteresowanie Naszym Oddziałem ze strony ZG PZK, a walne zebranie wyraża dezaprobatę dla ZG ze względu na brak przedstawiciela na Podkarpaciu. Nie było zastrzeżeń do sprawozdań i jednogłośnie zostały przyjęte i udzielono absolutorium dla ustępującego Zarządu.

Czytaj więcej: Walne Zebranie Sprawozdawczo-Wyborcze OT05

Walne Zebranie Sprawozdawczo Wyborcze Oddziału Podkarpackiego PZK (OT05)

W dniu 14 lutego 2016 r. (niedziela) w auli konferencyjnej Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 5 / Elektryk/ ul.Rzeszowska 10 w Krośnie odbędzie się Walne Zebranie Sprawozdawczo – Wyborcze Oddziału Podkarpackiego Polskiego Związku Krótkofalowców w Krośnie.

• I termin: godz. 10:00,
• II termin: godz. 10:30.

Zgodnie ze Statutem PZK raz na cztery lata wybieramy nowy Zarząd oraz Członków Komisji Rewizyjnej, jak również Delegata na Krajowy Zjazd PZK.

Czytaj więcej: Walne Zebranie Sprawozdawczo Wyborcze Oddziału Podkarpackiego PZK (OT05)

Składki członkowskie OT05 na 2016 rok

   Informacja: Składki członkowskie PZK na rok 2016 nie ulegają zmianie, to jest wysokość składek wynosi jak za rok 2015 i są zgodne z uchwałą nr 499/01/2011 z dnia 3 września 2011.

Uwaga: do składki PZK należy dodać "składkę oddziałową" na rzecz naszego Oddziału 05 w Krośnie.

Więcej informacji w zakładce "Informacje składkowe".

UWAGA! PRZYPOMINAMY O ZMIANIE ODDZIAŁOWEGO KONTA BANKOWEGO

Składki na Polski Związek Krótkofalowców opłacać należy wyłącznie poprzez Oddziały Terenowe PZK !