Start

Składki członkowskie OT05

     Pragniemy przypomnieć iż kolejna część składki członkowskiej w PZK za drugie półrocze 2013 r. powinna zostać wpłacona najpóźniej do dnia 15 lipca.

Prosimy o terminowe wpłaty.