Start

Składki członkowskie OT05 na 2016 rok

   Informacja: Składki członkowskie PZK na rok 2016 nie ulegają zmianie, to jest wysokość składek wynosi jak za rok 2015 i są zgodne z uchwałą nr 499/01/2011 z dnia 3 września 2011.

Uwaga: do składki PZK należy dodać "składkę oddziałową" na rzecz naszego Oddziału 05 w Krośnie.

Więcej informacji w zakładce "Informacje składkowe".

UWAGA! PRZYPOMINAMY O ZMIANIE ODDZIAŁOWEGO KONTA BANKOWEGO

Składki na Polski Związek Krótkofalowców opłacać należy wyłącznie poprzez Oddziały Terenowe PZK !