Dyplomy - Awards

Poniżej przedstawiamy listę dyplomów jakie można zdobywać (czy też  można było zdobyć) a związanych z naszym oddziałem.

Dyplom Bieszczady

Dyplom LKK

650 Lecie Miejsca Piastowego - I i II edycja