Wnioski/download

  • Drukuj

1. Dokumenty dla licencjonowanego nadawcy chcącego wstąpić w szeregii Polskiego Związku Krótkofalowców.

Deklaracja wstąpienia do PZK  

Informacja członka PZK 

Informacja o sposobie opłaty składki członkowskiej i jej wysokości na dany rok kalendarzowy


2. Nasłuchowcy - SW
L
Dokumenty dla osób chcących uzyskać licencję nasłuchową - SWL

 Wniosek o wydanie licencji nasłuchowej SWL dodatkowo należy wypełnić Informację członka PZK i uiścić opłatę wg informacji w zakładce "Informacje składkowe" - pozycja "Składka dla członka nadzwyczajnego SWL".

Dodatkowo zamieszczamy tu linki do przykładowego pliku w którym pokazany jest sposób rejestrowania nasłuchów LOG_SWL i logu który wysyłamy po pracy w zawodach krótkofalarskich LOG_ZAWODY

3. Osoby chcące wesprzeć naszą działalność jako członek wspomagający proszeni są o kontakt z prezesem oddziału umieszczony w zakładce "KONTAKT"l.

                         * * *

4. Wnioski do UKE.

Wniosek o zmianę/wydanie nowego świadectwa operatora urządzeń radiowych (składany m.in. przed przystąpieniem do egzaminu-czytać opis we wniosku).

Wniosek RA-I, RA-K i RK-B służący do ubiegania się o pozwolenie radiowe odpowiednio na stację indywidualną, klubową i stację bezobsługową.

5. Dokumenty dotyczące obsługi klubów krótkofalarskich:

Zgłoszenie klubu do obsługi kart QSL:

wersja DOC - wersja PDF